cornaca

Kullanım örnekleri

cornaca
elephant guide or trainer
icon arrow

elephant

Phonetic: "/ˈɛləfənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw.


Definition: Anything huge and ponderous.


Definition: Used when counting to add length, so that each count takes about one second

Example: Let's play hide and seek. I'll count. One elephant, two elephant, three elephant...


Definition: Ivory.

icon arrow

elephant

Phonetic: "/ˈɛləfənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A large size of paper, measuring 23 by 28 inches, or sometimes 22 by 30, or (double elephant paper) 26 by 40 inches.

icon arrow

guide

Phonetic: "/ɡaɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who guides, especially someone hired to show people around a place or an institution and offer information and explanation.

Example: The guide led us around the museum and explained the exhibits.


Definition: A document or book that offers information or instruction; guidebook.


Definition: A sign that guides people; guidepost.


Definition: Any marking or object that catches the eye to provide quick reference.


Definition: A device that guides part of a machine, or guides motion or action.


Definition: A spirit believed to speak through a medium.


Definition: A member of a group marching in formation who sets the pattern of movement or alignment for the rest.

icon arrow

or

Phonetic: "/ɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: Connects at least two alternative words, phrases, clauses, sentences, etc. each of which could make a passage true. In English, this is the "inclusive or." The "exclusive or" is formed by "either [...] or".

Example: He might get cancer, or be hit by a bus, or God knows what.


Definition: An operator denoting the disjunction of two propositions or truth values. There are two forms, the inclusive or and the exclusive or.


Definition: Counts the elements before and after as two possibilities.


Definition: Otherwise (a consequence of the condition that the previous is false).

Example: It's raining! Come inside or you'll catch a cold!


Definition: Connects two equivalent names.

Example: The country Myanmar, or Burma

icon arrow

trainer

Part Of Speech: noun


Definition: A person who trains another; a coach.


Definition: A person responsible for treating injuries sustained by players during matches; a physiotherapist.


Definition: A running shoe or sneaker.


Definition: A patch for a video game that applies cheats.


Definition: A piece of indoor equipment allowing a bicycle to be ridden while stationary.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.