fetichismo de pies

Kullanım örnekleri

fetichismo de pies
foot fetishism
icon arrow

foot

Phonetic: "[fʊt̚]"

Part Of Speech: noun


Definition: A biological structure found in many animals that is used for locomotion and that is frequently a separate organ at the terminal part of the leg.

Example: A spider has eight feet.


Definition: Specifically, a human foot, which is found below the ankle and is used for standing and walking.

Example: Southern Italy is shaped like a foot.


Definition: (often used attributively) Travel by walking.

Example: There is a lot of foot traffic on this street.


Definition: The base or bottom of anything.

Example: I'll meet you at the foot of the stairs.


Definition: The part of a flat surface on which the feet customarily rest.

Example: We came and stood at the foot of the bed.


Definition: The end of a rectangular table opposite the head.

Example: The host should sit at the foot of the table.


Definition: A short foot-like projection on the bottom of an object to support it.

Example: The feet of the stove hold it a safe distance above the floor.


Definition: A unit of measure equal to twelve inches or one third of a yard, equal to exactly 30.48 centimetres.

Example: The flag pole at the local high school is about 20 feet high.


Definition: A unit of measure for organ pipes equal to the wavelength of two octaves above middle C, approximately 328 mm.


Definition: (collective) Foot soldiers; infantry.

Example: King John went to battle with ten thousand foot and one thousand horse.


Definition: (cigars) The end of a cigar which is lit, and usually cut before lighting.


Definition: The part of a sewing machine which presses downward on the fabric, and may also serve to move it forward.


Definition: The bottommost part of a typed or printed page.


Definition: The base of a piece of type, forming the sides of the groove.


Definition: The basic measure of rhythm in a poem.


Definition: The parsing of syllables into prosodic constituents, which are used to determine the placement of stress in languages along with the notions of constituent heads.


Definition: The bottom edge of a sail.

Example: To make the mainsail fuller in shape, the outhaul is eased to reduce the tension on the foot of the sail.


Definition: The end of a billiard or pool table behind the foot point where the balls are racked.


Definition: In a bryophyte, that portion of a sporophyte which remains embedded within and attached to the parent gametophyte plant.


Definition: The muscular part of a bivalve mollusc or a gastropod by which it moves or holds its position on a surface.


Definition: The globular lower domain of a protein.


Definition: The point of intersection of one line with another that is perpendicular to it.


Definition: Fundamental principle; basis; plan.


Definition: Recognized condition; rank; footing.

icon arrow

foot

Phonetic: "[fʊt̚]"

Part Of Speech: verb


Definition: To use the foot to kick (usually a ball).


Definition: To pay (a bill).


Definition: To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip.


Definition: To walk.


Definition: To tread.

Example: to foot the green


Definition: To set on foot; to establish; to land.


Definition: To renew the foot of (a stocking, etc.).


Definition: To sum up, as the numbers in a column; sometimes with up.

Example: to foot (or foot up) an account

icon arrow

fetishism

Part Of Speech: noun


Definition: The belief that natural objects have supernatural powers, or that something created by people has power over people.


Definition: A form of paraphilia where the object of attraction is an inanimate object or a part of a person's body.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!