kol böreği

Kullanım örnekleri

kol böreği
rolled pastry
icon arrow

rolled

Phonetic: "/ɹəʊld/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface.

Example: To roll a wheel, a ball, or a barrel.


Definition: To turn over and over.

Example: The child will roll on the floor.


Definition: To tumble in gymnastics; to do a somersault.


Definition: To wrap (something) round on itself; to form into a spherical or cylindrical body by causing to turn over and over.

Example: To roll a sheet of paper; to roll clay or putty into a ball.


Definition: To bind or involve by winding, as in a bandage; to enwrap; often with up.

Example: To roll up the map for shipping.


Definition: To be wound or formed into a cylinder or ball.

Example: The cloth rolls unevenly; the snow rolls well.


Definition: To drive or impel forward with an easy motion, as of rolling.

Example: This river will roll its waters to the ocean.


Definition: To utter copiously, especially with sounding words; to utter with a deep sound; — often with forth, or out.

Example: To roll forth someone's praises; to roll out sentences.


Definition: To press or level with a roller; to spread or form with a roll, roller, or rollers.

Example: to roll a field;  to roll paste;  to roll steel rails.


Definition: To spread itself under a roller or rolling-pin.

Example: The pastry rolls well.


Definition: To move, or cause to be moved, upon, or by means of, rollers or small wheels.


Definition: To leave or begin a journey.

Example: I want to get there early; let's roll.


Definition: To compete, especially with vigor.

Example: OK guys, we're only down by two points. Let's roll!


Definition: To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to sound a roll upon.


Definition: To apply (one line or surface) to another without slipping; to bring all the parts of (one line or surface) into successive contact with another, in such a manner that at every instant the parts that have been in contact are equal.


Definition: To turn over in one's mind; to revolve.


Definition: To behave in a certain way; to adopt a general disposition toward a situation.

Example: I was going to kick his ass, but he wasn't worth getting all worked up over; I don't roll like that.


Definition: To throw dice.


Definition: To roll dice such that they form a given pattern or total.

Example: If you roll doubles, you get an extra turn.


Definition: To create a new character in a role-playing game, especially by using dice to determine properties.

Example: I'm gonna go and roll a new shaman tonight.


Definition: To generate a random number.


Definition: (of a vessel) To rotate on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down. Compare with pitch.


Definition: (in folk songs) To travel by sailing.


Definition: To beat up; to attack and cause physical damage to.


Definition: To cause to betray secrets or to testify for the prosecution.

Example: The feds rolled him by giving him a free pass for most of what he'd done.


Definition: To betray secrets.

Example: He rolled on those guys after being in jail two days.


Definition: To be under the influence of MDMA (a psychedelic stimulant, also known as ecstasy).


Definition: (of a camera) To (cause to) film.

Example: It's time to roll the cameras.


Definition: To slip past (a defender) with the ball.


Definition: To have a rolling aspect.

Example: the hills rolled on


Definition: To perform a periodical revolution; to move onward as with a revolution.

Example: The years roll on.


Definition: To move, like waves or billows, with alternate swell and depression.


Definition: To move and cause an effect on someone


Definition: To make a loud or heavy rumbling noise.

Example: The thunder rolled and the lightning flashed.


Definition: To utter with an alveolar trill.

Example: Many languages roll their r's.


Definition: To enrobe in toilet-paper (as a prank or spectacle).

Example: The kids rolled the principal's house and yard.


Definition: To create a customized version of.


Definition: To engage in sparring in the context of jujitsu or other grappling disciplines.

icon arrow

pastry

Phonetic: "/ˈpeɪstɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A baked food item made from flour and fat pastes such as pie crust; also tarts, bear claws, napoleons, puff pastries, etc.

Example: That pastry shop sells not just pastries, but all kinds of baked goods.


Definition: The food group formed by the various kinds of pastries.

Example: That pastry shop sells not just pastry, but all kinds of baked goods.


Definition: The type of light flour-based dough used in pastries.


Definition: A place where pastry is made.


Definition: The act or art of making pastry.

Example: He learned pastry from the great Gaston Lenôtre.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.