plan densemble

Kullanım örnekleri

plan densemble
floor plan
icon arrow

floor

Phonetic: "/flɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: The interior bottom or surface of a house or building; the supporting surface of a room.

Example: The room has a wooden floor.


Definition: Ground (surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground).


Definition: The lower inside surface of a hollow space.

Example: Many sunken ships rest on the ocean floor.


Definition: A structure formed of beams, girders, etc, with proper covering, which divides a building horizontally into storeys/stories.


Definition: The supporting surface or platform of a structure such as a bridge.

Example: Wooden planks of the old bridge's floor were nearly rotten.


Definition: A storey/story of a building.

Example: For years we lived on the third floor.


Definition: In a parliament, the part of the house assigned to the members, as opposed to the viewing gallery.


Definition: Hence, the right to speak at a given time during a debate or other public event.

Example: The mayor often gives a lobbyist the floor.


Definition: That part of the bottom of a vessel on each side of the keelson which is most nearly horizontal.


Definition: The rock underlying a stratified or nearly horizontal deposit.


Definition: A horizontal, flat ore body.


Definition: The largest integer less than or equal to a given number.

Example: The floor of 4.5 is 4.


Definition: An event performed on a floor-like carpeted surface.


Definition: A floor-like carpeted surface for performing gymnastic movements.


Definition: A lower limit on the interest rate payable on an otherwise variable-rate loan, used by lenders to defend against falls in interest rates. Opposite of a cap.


Definition: A dance floor.


Definition: The area in which business is conducted at a convention or exhibition

icon arrow

floor

Phonetic: "/flɔː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or furnish with a floor.

Example: floor a house with pine boards


Definition: To strike down or lay level with the floor; to knock down.


Definition: (driving) To accelerate rapidly.

Example: As soon as our driver saw an insurgent in a car holding a detonation device, he floored the pedal and was 2,000 feet away when that car bomb exploded. We escaped certain death in the nick of time!


Definition: To silence by a conclusive answer or retort.

Example: Floored or crushed by him. — Coleridge


Definition: To amaze or greatly surprise.

Example: We were floored by his confession.


Definition: To finish or make an end of.

Example: I've floored my little-go work — ed Hughes


Definition: To set a lower bound.

icon arrow

plan

Phonetic: "/plæn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc.

Example: The plans for many important buildings were once publicly available.


Definition: A set of intended actions, usually mutually related, through which one expects to achieve a goal.

Example: He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.


Definition: A two-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation.

Example: Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.


Definition: A method; a way of procedure; a custom.


Definition: A subscription to a service.

Example: a phone plan

icon arrow

plan

Phonetic: "/plæn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To design (a building, machine, etc.).

Example: The architect planned the building for the client.


Definition: To create a plan for.

Example: They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.


Definition: To intend.

Example: He planned to go, but work intervened.


Definition: To make a plan.

Example: They planned for the worst, bringing lots of emergency supplies.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.