televizyon son kare görüntüleri

Kullanım örnekleri

televizyon son kare görüntüleri
television end frames
icon arrow

television

Phonetic: "/ˈtɛləˌvɪʒən/"

Part Of Speech: noun


Definition: An electronic communication medium that allows the transmission of real-time visual images, and often sound.

Example: It’s a good thing that television doesn’t transmit smell.


Definition: A device for receiving television signals and displaying them in visual form.

Example: I have an old television in the study.


Definition: Collectively, the programs broadcast via the medium of television.

Example: fifty-seven channels and nothing on television


Definition: Vision at a distance.

icon arrow

television

Phonetic: "/ˈtɛləˌvɪʒən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To watch television.

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The terminal point of something in space or time.

Example: At the end of the road, turn left.


Definition: (by extension) The cessation of an effort, activity, state, or motion.

Example: Is there no end to this madness?


Definition: (by extension) Death.

Example: He met a terrible end in the jungle.


Definition: The most extreme point of an object, especially one that is longer than it is wide.

Example: Hold the string at both ends.


Definition: Result.


Definition: A purpose, goal, or aim.


Definition: One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground.

Example: The Pavillion End


Definition: The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end.


Definition: A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion.


Definition: An ideal point of a graph or other complex.


Definition: That which is left; a remnant; a fragment; a scrap.

Example: odds and ends


Definition: One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet.


Definition: (in the plural) Money.

Example: Don't give them your ends. You jack that shit!

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To come to an end

Example: Is this movie never going to end?


Definition: To finish, terminate.

Example: The referee blew the whistle to end the game.

icon arrow

frames

Phonetic: "/fɹeɪmz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The structural elements of a building or other constructed object.

Example: Now that the frame is complete, we can start on the walls.


Definition: Anything composed of parts fitted and united together; a fabric; a structure.


Definition: The structure of a person's body; the human body.

Example: His starved flesh hung loosely on his once imposing frame.


Definition: A rigid, generally rectangular mounting for paper, canvas or other flexible material.

Example: The painting was housed in a beautifully carved frame.


Definition: A piece of photographic film containing an image.

Example: A film projector shows many frames in a single second.


Definition: A context for understanding or interpretation.

Example: In this frame, it's easy to ask the question that the investigators missed.


Definition: A complete game of snooker, from break-off until all the balls (or as many as necessary to win) have been potted.


Definition: An independent chunk of data sent over a network.


Definition: A set of balls whose results are added together for scoring purposes. Usually two balls, but only one ball in the case of a strike, and three balls in the case of a strike or a spare in the last frame of a game.


Definition: A movable structure used for the cultivation or the sheltering of plants.

Example: a forcing-frame; a cucumber frame


Definition: The outer decorated portion of a stamp's image, often repeated on several issues although the inner picture may change.


Definition: The outer circle of a cancellation mark.


Definition: A division of time on a multimedia timeline, such as 1/30th or 1/60th of a second.


Definition: An individually scrollable region of a webpage.


Definition: An inning.


Definition: Any of certain machines built upon or within framework.

Example: a stocking frame; a lace frame; a spinning frame


Definition: Frame of mind; disposition.

Example: to be always in a happy frame


Definition: Contrivance; the act of devising or scheming.


Definition: A stage or level of a video game.


Definition: ("reading frame") A way of dividing nucleotide sequences into a set of consecutive triplets.


Definition: A form of knowledge representation in artificial intelligence.


Definition: A complete lattice in which meets distribute over arbitrary joins.

icon arrow

frames

Phonetic: "/fɹeɪmz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fit, as for a specific end or purpose; make suitable or comfortable; adapt; adjust.


Definition: To construct by fitting or uniting together various parts; fabricate by union of constituent parts.


Definition: To bring or put into form or order; adjust the parts or elements of; compose; contrive; plan; devise.


Definition: Of a constructed object such as a building, to put together the structural elements.

Example: Once we finish framing the house, we'll hang tin on the roof.


Definition: Of a picture such as a painting or photograph, to place inside a decorative border.


Definition: To position visually within a fixed boundary.

Example: The director frames the fishing scene very well.


Definition: To construct in words so as to establish a context for understanding or interpretation.

Example: How would you frame your accomplishments?


Definition: Conspire to incriminate falsely a presumably innocent person. See frameup.

Example: The gun had obviously been placed in her car in an effort to frame her.


Definition: To wash ore with the aid of a frame.


Definition: To move.


Definition: To proceed; to go.


Definition: To hit (the ball) with the frame of the racquet rather than the strings (normally a mishit).


Definition: To strengthen; refresh; support.


Definition: To execute; perform.

Example: All have sworn him an oath that they should frame his will on earth.


Definition: To cause; to bring about; to produce.


Definition: To profit; avail.


Definition: To fit; accord.


Definition: To succeed in doing or trying to do something; manage.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!