uykusu ağır kimse

Kullanım örnekleri

uykusu ağır kimse
heavy sleeper
icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts.

Example: With his wrinkled, uneven face, the actor always seemed to play the heavy in films.


Definition: A doorman, bouncer or bodyguard.

Example: A fight started outside the bar but the heavies came out and stopped it.


Definition: A large multi-engined aircraft. (The term heavy normally follows the call-sign when used by air traffic controllers.)

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: verb


Definition: (often with "up") To make heavier.


Definition: To sadden.


Definition: To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations; to pressure.

Example: The union was well known for the methods it used to heavy many businesses.

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of a physical object) Having great weight.


Definition: (of a topic) Serious, somber.


Definition: Not easy to bear; burdensome; oppressive.

Example: heavy yokes, expenses, undertakings, trials, news, etc.


Definition: Good.

Example: This film is heavy.


Definition: (late 1960s, 1970s) Profound.

Example: The Moody Blues are, like, heavy.


Definition: (of a rate of flow) High, great.


Definition: Armed.

Example: Come heavy, or not at all.


Definition: Louder, more distorted.

Example: Metal is heavier than swing.


Definition: (of weather) Hot and humid.


Definition: (of a person) Doing the specified activity more intensely than most other people.

Example: He was a heavy sleeper, a heavy eater and a heavy smoker – certainly not an ideal husband.


Definition: (of food) High in fat or protein; difficult to digest.

Example: Cheese-stuffed sausage is too heavy to eat before exercising.


Definition: Of great force, power, or intensity; deep or intense.

Example: it was a heavy storm;  a heavy slumber in bed;  a heavy punch


Definition: Laden to a great extent.

Example: his eyes were heavy with sleep;  she was heavy with child


Definition: Laden with that which is weighty; encumbered; burdened; bowed down, either with an actual burden, or with grief, pain, disappointment, etc.


Definition: Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid.

Example: a heavy gait, looks, manners, style, etc.


Definition: Impeding motion; cloggy; clayey.

Example: a heavy road; a heavy soil


Definition: Not raised or leavened.

Example: heavy bread


Definition: (of wines or spirits) Having much body or strength.


Definition: With child; pregnant.


Definition: Containing one or more isotopes that are heavier than the normal one


Definition: (petroleum) with high viscosity

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a heavy manner; weightily; heavily; gravely.

Example: heavy laden with their sins


Definition: To a great degree; greatly.


Definition: Very

icon arrow

sleeper

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who sleeps.

Example: I'm a light sleeper: I get woken up by the smallest of sounds.


Definition: That which lies dormant, as a law.


Definition: A spy, saboteur, or terrorist who lives unobtrusively in a community until activated by a prearranged signal; may be part of a sleeper cell.


Definition: A small starter earring, worn to prevent a piercing from closing.


Definition: A railway sleeping car.

Example: We spent a night on an uncomfortable sleeper between Athens and Vienna.


Definition: A sleeper hold.


Definition: Something that achieves unexpected success after an interval of time.

Example: A box-office bomb when it first came out, the film was a sleeper, becoming much more popular decades after being released.


Definition: A goby-like bottom-feeding freshwater fish of the family Odontobutidae.


Definition: A nurse shark (family Ginglymostomatidae).


Definition: A type of pajama for a person, especially a child, that covers the whole body, including the feet.

Example: Aaron, Devin, and Laura looked so comfy in their sleepers.


Definition: An automobile which has been internally modified to excess, while retaining a mostly stock appearance in order to fool opponents in a drag race, or to avoid the attention of the police.


Definition: A sedative.

icon arrow

sleeper

Part Of Speech: verb


Definition: To mark a calf by cutting its ear.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.