asal çarpan

Kullanım örnekleri

asal çarpan
prime factor
icon arrow

prime

Phonetic: "/pɹaɪ̯m/"

Part Of Speech: noun


Definition: The first hour of daylight; the first canonical hour.


Definition: The religious service appointed to this hour.


Definition: The early morning generally.


Definition: The earliest stage of something.


Definition: The most active, thriving, or successful stage or period.


Definition: The chief or best individual or part.


Definition: The first note or tone of a musical scale.


Definition: The first defensive position, with the sword hand held at head height, and the tip of the sword at head height.


Definition: A prime element of a mathematical structure, particularly a prime number.

Example: 3 is a prime.


Definition: A four-card hand containing one card of each suit in the game of primero; the opposite of a flush in poker.


Definition: Six consecutive blocks, which prevent the opponent's pieces from passing.

Example: I'm threatening to build a prime here.


Definition: The symbol ′ used to indicate feet, minutes, derivation and other measures and mathematical operations.


Definition: Any number expressing the combining weight or equivalent of any particular element; so called because these numbers were respectively reduced to their lowest relative terms on the fixed standard of hydrogen as 1.


Definition: An inch, as composed of twelve seconds in the duodecimal system.


Definition: The priming in a flintlock.


Definition: Contraction of prime lens, a film lens

icon arrow

prime

Phonetic: "/pɹaɪ̯m/"

Part Of Speech: adjective


Definition: First in importance, degree, or rank.

Example: Our prime concern here is to keep the community safe.


Definition: First in time, order, or sequence.

Example: Both the English and French governments established prime meridians in their capitals.


Definition: First in excellence, quality, or value.

Example: This is a prime location for a bookstore.


Definition: (lay) Having exactly two integral factors: itself and unity (1 in the case of integers).

Example: Thirteen is a prime number.


Definition: Such that if it divides a product, it divides one of the multiplicands.


Definition: Having its complement closed under multiplication: said only of ideals.


Definition: Marked or distinguished by the prime symbol.


Definition: Early; blooming; being in the first stage.


Definition: Lecherous, lewd, lustful.

icon arrow

factor

Phonetic: "/ˈfæktə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A doer, maker; a person who does things for another person or organization.

Example: The factor of the trading post bought the furs.


Definition: An agent or representative.


Definition: A commission agent.


Definition: A person or business organization that provides money for another's new business venture; one who finances another's business.


Definition: A business organization that lends money on accounts receivable or buys and collects accounts receivable.


Definition: One of the elements, circumstances, or influences which contribute to produce a result.

Example: The economy was a factor in this year's budget figures.


Definition: Any of various objects multiplied together to form some whole.

Example: 3 is a factor of 12, as are 2, 4 and 6.


Definition: (causal analysis) Influence; a phenomenon that affects the nature, the magnitude, and/or the timing of a consequence.

Example: The launch temperature was a factor of the Challenger disaster.


Definition: A resource used in the production of goods or services, a factor of production.


Definition: A steward or bailiff of an estate.

icon arrow

factor

Phonetic: "/ˈfæktə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To find all the factors of (a number or other mathematical object) (the objects that divide it evenly).


Definition: (of a number or other mathematical object) To be a product of other objects.


Definition: (commercial) To sell a debt or debts to an agent (the factor) to collect.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!