kuzey amerikan yat yarış birliği

Kullanım örnekleri

kuzey amerikan yat yarış birliği
north american yacht racing union (nayru)
icon arrow

north

Phonetic: "/noːθ/"

Part Of Speech: noun


Definition: One of the four major compass points, specifically 0°, directed toward the North Pole, and conventionally upwards on a map, abbreviated as N.

Example: Minnesota is in the north of the USA.


Definition: The up or positive direction.

Example: Stock prices are heading north.


Definition: The positive or north pole of a magnet, which seeks the magnetic pole near Earth's geographic North Pole (which, for its magnetic properties, is a south pole).

icon arrow

north

Phonetic: "/noːθ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To turn or move toward the north.

icon arrow

north

Phonetic: "/noːθ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or pertaining to the north; northern.

Example: He lived in north Germany.


Definition: Toward the north; northward.


Definition: Of wind, from the north.

Example: The north wind was cold.


Definition: Pertaining to the part of a corridor used by northbound traffic.

Example: north highway 1


Definition: More or greater than.

Example: The wedding ended up costing north of $50,000.

icon arrow

north

Phonetic: "/noːθ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward the north; northward; northerly.

Example: Switzerland is north of Italy.

icon arrow

yacht

Phonetic: "/jɒt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A slick and light ship for making pleasure trips or racing on water, having sails but often motor-powered. At times used as a residence offshore on a dock.

Example: Would you like to go sailing on my uncle’s yacht?


Definition: Any vessel used for private, noncommercial purposes.

icon arrow

yacht

Phonetic: "/jɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To sail, voyage, or race in a yacht.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To take part in a race (in the sense of a contest).

Example: The drivers were racing around the track.


Definition: To compete against in such a race.

Example: I raced him to the car, but he was there first, so he got to ride shotgun.


Definition: To move or drive at high speed; to hurry or speed.

Example: As soon as it was time to go home, he raced for the door.


Definition: Of a motor, to run rapidly when not engaged to a transmission.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To assign a race to; to perceive as having a (usually specified) race.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The sport of competing in races.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To demolish; to level to the ground.


Definition: To scrape as if with a razor.

icon arrow

union

Phonetic: "/ˈjuːnjən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of uniting or joining two or more things into one.


Definition: The state of being united or joined; a state of unity or harmony.


Definition: That which is united, or made one; something formed by a combination or coalition of parts or members; a confederation; a consolidated body; a league.


Definition: A trade union; a workers' union.


Definition: An association of students at a university for social and/or political purposes; also in some cases a debating body.


Definition: A joint or other connection uniting parts of machinery, such as pipes.


Definition: The set containing all of the elements of two or more sets.


Definition: The act or state of marriage.


Definition: Sexual intercourse.


Definition: A data structure that can store any of various types of item, but only one at a time.


Definition: A large, high-quality pearl.


Definition: An affiliation of several parishes for joint support and management of their poor; also the jointly-owned workhouse.

icon arrow

union

Phonetic: "/ˈjuːnjən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To combine sets using the union operation.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.