cable neutro

Kullanım örnekleri

cable neutro
neutral wire
icon arrow

neutral

Phonetic: "/ˈnjuːtɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A nonaligned state, or a member of such a state.


Definition: A person who takes no side in a dispute.


Definition: An individual or entity serving as an arbitrator or adjudicator.


Definition: A neutral hue.


Definition: The position of a set of gears in which power cannot be transmitted to the drive mechanism.


Definition: An electrical terminal or conductor which has zero or close to zero voltage with respect to the ground.

icon arrow

neutral

Phonetic: "/ˈnjuːtɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Not taking sides in a conflict such as war; nonaligned.


Definition: Favouring neither the supporting nor opposing viewpoint of a topic of debate; unbiased.

Example: I am neutral regarding the issue of gay marriage.


Definition: (grammar) Neither positive nor negative.


Definition: Neither beneficial nor harmful.


Definition: Having no sex; neuter.


Definition: Having no obvious colour; gray


Definition: Neither positive nor negative; possessing no charge or equivalent positive and negative charge such that there is no imbalance.


Definition: Having a pH near 7, neither acidic nor alkaline.

icon arrow

wire

Phonetic: "/waɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Metal formed into a thin, even thread, now usually by being drawn through a hole in a steel die.


Definition: A piece of such material; a thread or slender rod of metal, a cable.


Definition: A metal conductor that carries electricity.


Definition: A fence made of usually barbed wire.


Definition: A finish line of a racetrack.


Definition: A telecommunication wire or cable


Definition: (by extension) An electric telegraph; a telegram.


Definition: A hidden listening device on the person of an undercover operative for the purposes of obtaining incriminating spoken evidence.


Definition: A deadline or critical endpoint.

Example: This election is going to go right to the wire


Definition: A wire strung with beads and hung horizontally above or near the table which is used to keep score.


Definition: (usually in the plural) Any of the system of wires used to operate the puppets in a puppet show; hence, the network of hidden influences controlling the action of a person or organization; strings.

Example: to pull the wires for office


Definition: (thieves' slang) A pickpocket who targets women.


Definition: A covert signal sent between people cheating in a card game.


Definition: A knitting needle.


Definition: The slender shaft of the plumage of certain birds.

icon arrow

wire

Phonetic: "/waɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fasten with wire, especially with reference to wine bottles, corks, or fencing.

Example: We need to wire that hole in the fence.


Definition: To string on a wire.

Example: wire beads


Definition: To equip with wires for use with electricity.

Example: Do you know how to wire a plug?


Definition: To add something into an electrical system by means of wiring; to incorporate or include something.

Example: I'll just wire your camera to the computer screen.


Definition: (usually passive) To fix or predetermine (someone's personality or behaviour) in a particular way.

Example: There's no use trying to get Sarah to be less excitable. That's just the way she's wired.


Definition: To send a message or monetary funds to another person through a telecommunications system, formerly predominantly by telegraph.

Example: The detective wired ahead, hoping that the fugitive would be caught at the railway station.


Definition: To make someone tense or psyched up. See also adjective wired.

Example: Coffee late at night wires me good and proper.


Definition: To install eavesdropping equipment.

Example: We wired the suspect's house.


Definition: To snare by means of a wire or wires.


Definition: To place (a ball) so that the wire of a wicket prevents a successful shot.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.