soez

Kullanım örnekleri

soez
dirty
icon arrow

dirty

Phonetic: "/ˈdɜːti/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make (something) dirty.


Definition: To stain or tarnish (somebody) with dishonor.


Definition: To debase by distorting the real nature of (something).


Definition: To become soiled.

icon arrow

dirty

Phonetic: "/ˈdɜːti/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Unclean; covered with or containing unpleasant substances such as dirt or grime.

Example: Despite a walk in the rain, my shoes weren't too dirty.


Definition: That makes one unclean; corrupting, infecting.

Example: Don't put that in your mouth, dear. It's dirty.


Definition: Morally unclean; obscene or indecent, especially sexually.

Example: At the reception, Uncle Nick got drunk and told dirty jokes to the bridesmaids.


Definition: Dishonourable; violating accepted standards or rules.

Example: He might have scored, but it was a dirty trick that won him the penalty.


Definition: Corrupt, illegal, or improper.

Example: I won't accept your dirty money!


Definition: Out of tune.

Example: You need to tune that guitar: the G string sounds dirty.


Definition: Of color, discolored by impurities.

Example: The old flag was a dirty white.


Definition: Containing data needing to be written back to memory or disk.

Example: Occasionally it reads the sector into a dirty buffer, which means it needs to sync the dirty buffer first.


Definition: Carrying illegal drugs among one's possessions or inside of one's bloodstream.

Example: None of y'all get into my car if you're dirty.


Definition: Used as an intensifier, especially in conjunction with "great".

Example: He lives in a dirty great mansion.


Definition: Sleety; gusty; stormy.

Example: dirty weather


Definition: Of an alcoholic beverage, especially a cocktail or mixed drink: served with the juice of olives.

Example: dirty martini


Definition: Of food, indulgent in an unhealthy way.

Example: The waiter served dirty burgers to the customers.

icon arrow

dirty

Phonetic: "/ˈdɜːti/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a dirty manner.

Example: to play dirty

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.