campo de la memoria inmediata

Kullanım örnekleri

campo de la memoria inmediata
span of immediate memory
icon arrow

span

Phonetic: "/spæn/"

Part Of Speech: noun


Definition: The space from the thumb to the end of the little finger when extended; nine inches; an eighth of a fathom.


Definition: (by extension) A small space or a brief portion of time.

Example: He has a short attention span and gets bored within minutes.


Definition: A portion of something by length; a subsequence.


Definition: The spread or extent of an arch or between its abutments, or of a beam, girder, truss, roof, bridge, or the like, between supports.


Definition: The length of a cable, wire, rope, chain between two consecutive supports.


Definition: A rope having its ends made fast so that a purchase can be hooked to the bight; also, a rope made fast in the center so that both ends can be used.


Definition: A pair of horses or other animals driven together; usually, such a pair of horses when similar in color, form, and action.


Definition: The space of all linear combinations of something.


Definition: The time required to execute a parallel algorithm on an infinite number of processors, i.e. the shortest distance across a directed acyclic graph representing the computation steps.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

immediate

Phonetic: "/ɪˈmiːdɪət/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Happening right away, instantly, with no delay.

Example: Computer users these days expect immediate results when they click on a link.


Definition: Very close; direct or adjacent.

Example: immediate family;  immediate vicinity


Definition: Manifestly true; requiring no argument.


Definition: (of an instruction operand) embedded as part of the instruction itself, rather than stored elsewhere (such as a register or memory location)


Definition: (procedure word) Used to denote that a transmission is urgent.

Example: Bravo Three, this Bravo Six. Immediate! We are coming under fire from the north from an unknown enemy, over!


Definition: (procedure word) An artillery fire mission modifier for to types of fire mission to denote an immediate need for fire: Immediate smoke, all guns involved must reload smoke and fire. Immediate suppression, all guns involved fire the rounds currently loaded and then switch to high explosive with impact fused (unless fuses are specified).

Example: Hotel Two-Niner, this is Bravo Six. Immediate suppression at grid November-Kilo four-five-three two-one-five. Danger Close. I authenticate Golf Echo, over.

icon arrow

memory

Phonetic: "/ˈmɛm(ə)ɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: The ability of the brain to record information or impressions with the facility of recalling them later at will.

Example: Memory is a facility common to all animals.


Definition: A record of a thing or an event stored and available for later use by the organism.

Example: I have no memory of that event.


Definition: The part of a computer that stores variable executable code or data (RAM) or unalterable executable code or default data (ROM).

Example: This data passes from the CPU to the memory.


Definition: The time within which past events can be or are remembered.

Example: in recent memory; in living memory


Definition: (of a material) which returns to its original shape when heated

Example: Memory metal; memory plastic.


Definition: A memorial.


Definition: (collective) A term of venery for a social group of elephants, normally called a herd.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!