veresiyemiz yoktur lütfen teklif etmeyiniz

Kullanım örnekleri

veresiyemiz yoktur lütfen teklif etmeyiniz
cash only dont ask for credits please
icon arrow

cash

Phonetic: "/kæʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Money in the form of notes/bills and coins, as opposed to cheques/checks or electronic transactions.

Example: After you bounced those checks last time, they want to be paid in cash.


Definition: Liquid assets, money that can be traded quickly, as distinct from assets that are invested and cannot be easily exchanged.


Definition: Money.


Definition: Cash register.


Definition: An instance of winning a cash prize.


Definition: A place where money is kept, or where it is deposited and paid out; a money box.

icon arrow

cash

Phonetic: "/kæʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To exchange (a check/cheque) for money in the form of notes/bills.


Definition: To obtain a payout from a tournament.

icon arrow

cash

Phonetic: "/kæʃ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Great; excellent; cool.

icon arrow

only

Phonetic: "/ˈəʊn.li/"

Part Of Speech: noun


Definition: An only child.

icon arrow

only

Phonetic: "/ˈəʊn.li/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Alone in a category.

Example: He is the only doctor for miles.


Definition: Singularly superior; the best.


Definition: Without sibling; without a sibling of the same gender.

Example: He is their only son, in fact, an only child.


Definition: Mere.

icon arrow

only

Phonetic: "/ˈəʊn.li/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Without others or anything further; exclusively.

Example: My heart is hers, and hers only.


Definition: No more than; just.

Example: If there were only one more ticket!


Definition: As recently as.

Example: He left only moments ago.


Definition: Used to express surprise or consternation at an action.

Example: She's only gone and run off with the milkman!


Definition: Introduces a disappointing or surprising outcome that renders futile something previously mentioned. See also only to, only for.

Example: I helped him out only for him to betray me.


Definition: Above all others; particularly.

icon arrow

only

Phonetic: "/ˈəʊn.li/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: Under the condition that; but.

Example: You're welcome to borrow my bicycle, only please take care of it.


Definition: But; except.

Example: I would enjoy running, only I have this broken leg.

icon arrow

ask

Phonetic: "/ˈask/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act or instance of asking.


Definition: Something asked or asked for.

Example: I know this is a big ask, but …


Definition: An asking price.

icon arrow

ask

Phonetic: "/ˈask/"

Part Of Speech: verb


Definition: To request (information, or an answer to a question).

Example: I asked her age.


Definition: To put forward (a question) to be answered.

Example: to ask a question


Definition: To interrogate or enquire of (a person).

Example: I'm going to ask this lady for directions.


Definition: To request or petition; usually with for.

Example: to ask for a second helping at dinner


Definition: To request permission to do something.

Example: Did you ask to use the car?


Definition: To require, demand, claim, or expect, whether by way of remuneration or return, or as a matter of necessity.

Example: What price are you asking for the house?


Definition: To invite.

Example: Don't ask them to the wedding.


Definition: To publish in church for marriage; said of both the banns and the persons.


Definition: To take (a person's situation) as an example.

icon arrow

credits

Phonetic: "/ˈkɹɛdɪts/"

Part Of Speech: noun


Definition: Reliance on the truth of something said or done; faith; trust.


Definition: Recognition and respect.

Example: He arrived five minutes late, but to his credit he did work an extra ten minutes at the end of his shift.


Definition: Acknowledgement of a contribution, especially in the performing arts.

Example: She received a singing credit in last year's operetta.


Definition: (television/film, usually in the plural) Written titles and other information about the TV program or movie shown at the beginning and/or end of the TV program or movie.

Example: They kissed, and then the credits rolled.


Definition: A privilege of delayed payment extended to a buyer or borrower on the seller's or lender's belief that what is given will be repaid.

Example: In view of your payment record, we are happy to extend further credit to you.


Definition: The time given for payment for something sold on trust.

Example: a long credit or a short credit


Definition: A person's credit rating or creditworthiness, as represented by their history of borrowing and repayment (or non payment).

Example: What do you mean my credit is no good?


Definition: An addition to certain accounts; the side of an account on which payments received are entered.


Definition: (tax accounting) A reduction in taxes owed, or a refund for excess taxes paid.

Example: Didn't you know that the IRS will refund any excess payroll taxes that you paid if you use the 45(B) general business credit?


Definition: A source of value, distinction or honour.

Example: That engineer is a credit to the team.


Definition: An arbitrary unit of value, used in many token economies.

Example: To repair your star cruiser will cost 100,000 credits.


Definition: Recognition for having taken a course (class).

Example: If you do not come to class, you will not get credit for the class, regardless of how well you do on the final.


Definition: A course credit, a credit hour – used as measure if enough courses have been taken for graduation.

Example: Dude, I just need 3 more credits to graduate – I can take socio-linguistics of Swahili if I want.

icon arrow

credits

Phonetic: "/ˈkɹɛdɪts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To believe; to put credence in.

Example: Someone said there were over 100,000 people there, but I can't credit that.


Definition: To add to an account.

Example: Credit accounts receivable with the amount of the invoice.


Definition: To acknowledge the contribution of.

Example: Credit the point guard with another assist.


Definition: To bring honour or repute upon; to do credit to; to raise the estimation of.

icon arrow

please

Phonetic: "/pliːz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make happy or satisfy; to give pleasure to.

Example: Her presentation pleased the executives.


Definition: To desire; to will; to be pleased by.

Example: Just do as you please.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.